S&L Logo
Stockdale & Leggo Frankston
Tel:(03) 9781 5022
frankston@stockdaleleggo.com.au
Our Office Awards Careers

Our Team

Natasha Hamilton

Natasha Hamilton

Administration
Mobile: 0408963444

Emily Low

Emily Low

Sales Associate
Mobile: 0435827577


Autum Bower

Autum Bower

Office Manager
Mobile: 97815022

View Profile
Courtney Fenn

Courtney Fenn

Senior Property Manager & Business Development Manager
Mobile: 0439301233

View Profile

Ron Stewart

Ron Stewart

Sales Consultant
Mobile: 0488488417

Jackie Grimmond

Jackie Grimmond

Administration
Mobile: 97757500


Tamara Abbott

Tamara Abbott

Property Manager
Mobile: 0423 875 949

View Profile
Lehna Angelino

Lehna Angelino

Property Manager
Mobile: 0423 875 949


Chris McGown

Chris McGown

Managing Director
Mobile: 0418323117

View Profile
Awards
Darren Watson

Darren Watson

Assistant Property Manager


Debby Marks

Debby Marks

Sales Consultant
Mobile: 0417 545 756

View Profile
Awards